Dnes je utorok, 06.december 2022, meniny má: Mikuláš
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Čo robiť po kontakte s pozitívnou osobou?

december 01, 2021 - 03:21
V súvislosti s narastajúcimi prípadmi koronavírusu vydal Úrad verejného zdravotníctva manuál, ako postupovať po kontakte s pozitívnou osobou a ako postupovať v prípade pozitívneho výsledku testu na covid-19.
Foto: 
canva.com

POSTUP PO POZITÍVNOM VÝSLEDKU TESTU

* Informujte o výsledku testu vášho lekára a osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte dva dni pred odberom vašej pozitívnej vzorky, resp. dva dni pred vašimi prvými príznakmi.

* Po pozitívnom výsledku testu musíte byť v izolácii najmenej 10 dní od dátumu odobratia vzorky (ak ste nemali príznaky) alebo od dňa objavenia sa prvých príznakov.

* Izoláciu môžete ukončiť, iba ak ste v posledných troch dňoch izolácie nemali žiadne príznaky ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia všeobecného lekára, ktorý posúdi, či ste spôsobilí ukončiť izoláciu.

POSTUP PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU (ALEBO PO VÝSKYTE PRÍZNAKOV COVID-19)

Ak máte príznaky ochorenia COVID-19, musíte ísť okamžite do izolácie - platí to pre neočkované osoby, ale aj pre plne zaočkovaných a ľudí po prekonaní COVID-19. S príznakmi môžete ihneď podstúpiť test na COVID-19 (resp. akonáhle vám bude možné v rámci testovacích kapacít prideliť termín). 

Ak ste nezaočkovaný a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich 2 dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, musíte nastúpiť do karantény. Ak ste bez príznakov, test podstupujete najskôr na 5. deň od posledného kontaktu. S príznakmi môžete test podstúpiť ihneď (resp. akonáhle vám bude možné v rámci testovacích kapacít prideliť termín).

Karanténa sa vám končí:

a)   v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

b)  ak test nebol vykonaný a počas 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,

c)   v prípade, ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, o spôsobilosti ukončiť karanténu rozhodne lekár.

Ak ste zaočkovaný alebo ste prekonali COVID-19 a prišli ste do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá bola v priebehu nasledujúcich 2 dní pozitívne testovaná na COVID-19 alebo mala nariadenú izoláciu, nie ste povinný ísť do karantény ani sa testovať.

Test však môžete podstúpiť dobrovoľne na 5. deň od kontaktu. Približne týždeň priebežne sledujte svoj zdravotný stav a prípadný výskyt príznakov ochorenia. Preventívne, pre istotu, tiež minimalizujte kontakt s ostatným ľuďmi a noste respirátor.

Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť karanténu v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov s pozitívnou osobou vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu).

POSTUP V PRÍPADE SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI S POZITÍVNYM

V prípade stáleho kontaktu s pozitívnou osobou (žijú v spoločnej domácnosti) sa za posledný deň kontaktu považuje:

a)   ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,

b)   ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

V praxi to znamená, že:

* ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou pozitívnou na COVID-19, testovanie môžete podstúpiť na 10. deň od prvého výskytu príznakov u pozitívneho,

* alebo na 10. deň od jej pozitívneho výsledku testu ak bola pozitívna osoba vo vašej domácnosti bez príznakov.

* Ak sami máte príznaky typické pre COVID-19, nečakajte, testovanie môžete podstúpiť okamžite.

* Školy a žiaci postupujú podľa pravidiel stanovených v Školskom semafore: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

V prípade, že člen spoločnej domácnosti bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, nie je nutné, aby ostatní  členovia domácnosti ako „kontakty kontaktu“ ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné dbať na prísne hygienické pravidlá a minimalizovať kontakt s inými ľuďmi. Ak bude mať člen spoločnej domácnosti pozitívny výsledok, zostávajú v karanténe všetci členovia spoločnej domácnosti. 

POVINNOSTI POČAS DOMÁCEJ IZOLÁCIE:

* dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas nej iba v mieste izolácie,

* zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

* dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok/respirátora,

* dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie,

* ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza v izolácii,

* denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

* o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať (telefonicky, e-mailom či SMS) svojho všeobecného lekára,

* bezodkladne po tom, čo bol osobe oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19.

* Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší. Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí.

Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie ak pri tomto kontakte:

1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

2. osoby od seba boli vzdialené menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

3. osoby boli v interiéri, resp. v uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,

5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

262281519_270342405123169_6949748169547582674_n.jpg

Foto: 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že COVID preukaz EÚ, ktorý osvedčuje prekonanie ochorenia, je vydávaný len na základe výsledku PCR testu.

 

- - Inzercia - -